บริษัท ที.ซี.พี อินดัสทรี้ จำกัด    ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 & ISO 14000 ทั้งระบบ
 
เครื่อง Digital Proof
ผ่านกระบวนการ CMS
(Color Management
System)
เครื่อง Sample Cutter
ทำการสร้างตัวอย่างไดคัท

 
เครื่อง Computer to plate
ที่ทำการจัดทำเพลท
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องตัดกระดาษ
ITO Large Format
ขนาดหน้ากว้าง 1.60 เมตร

 

เครื่อง Ink Formuration
ที่ทำการแยกสีให้กับช่าง
พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยำ

เครื่องพิมพ์ Mitsubishi
Dimond 6000 HC-5
Max speed :14,000/h. 
Max size : 41"x56"


 

เครื่องพิมพ์ Heidelberg
speedmaster CD102-5LX
Max speed :15,000/h.
Max size : 28"x40"

เครื่องพิมพ์ Heidelberg
speedmaster CD102-6LX UV
Max speed :15,000/h
Max size : 28"x40"


 
เครื่องพิมพ์ Mitsubishi
Dimond 1000  LC-5
Max speed : 15,000/h.
Max size : 20.5"x28.3"
เครื่อง Heidelberg MO-E-1
Max speed : 7,500/h.
Max size : 18"x25"

 
เครื่อง Heidelberg SORK-Z
Max speed : 10,000/h.
Max size : 18"x25"
เครื่อง Heidelberg SORD-Z
Max speed : 10,000/h.
Max size : 25 "x36"

 
เครื่องควบคุมคุณภาพการพิมพ์
IMAGE CONTROL
สามารถออกใบรับรองการ
ตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อน
ของสีได้
เครื่องควบคุมคุณภาพการพิมพ์
MCCS II
สามารถออกใบรับรองการ
ตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อน
ของสีได้

 
เครื่องอาบ Sport UV RHW
J 1300 Huawei  Auto   
Max speed : 6,000/h.
Max size : 36"x50"
เครื่องอาบ Water Base
ZUVGC QY  Auto
Max speed : 5,000/h.
Max size : 28"x40"

 
เครื่องเคลือบยูวี
เครื่องขัดเงาระบบไฟฟ้า
Max speed : 1,500/h.

 
เครื่องกลบลูกฟูก Horil
ZontaTS-VPF32H-5     
Max speed : 4,000/h.
Max size : 55"x61"
เครื่องไดคัท
Auto Large Format
SUMO MQ1660E
Max speed : 5,000/h.
Max size : 46"x67"

 
เครื่องปั้มไดคัทYOCO150E
Max speed : 7500/h. 
Max size : 28"x40"
เครื่องปั้มเคทอง Auto
Max speed : 5,500/h.
Max size : 21"x30"

 
เครื่องปั้มไดคัท ระบบ Manual
Max speed : 800/h.
Max size : 46"x64"
เครื่องปั้มไดคัทระบบ
Manual+เคทอง
Max speed : 800/h.
Max size : 20"x28"

 
เครื่องประกอบขึ้นรูปกล่อง
Max speed : 25,000/h
Max size : 25"x36"
ติดข้าง, Auto Lock
เครื่องติด ACE Auto    
Max speed : 25,000/h.
Max size : 28"x40"
ติดข้าง, Auto Lock, 4 มุม
 ©  2006 T.C.P. Industry Co., Ltd.
Best views in 1024x768 resolution with Thai and English languages.
Any questions or comments for this web site please contact trokchan@loxinfo.co.th