เจ้าหน้าที่ออกแบบโครงสร้างกล่อง

  • By :  admin
  • Posted date :  2021-07-22 15:32:53

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบโครงสร้างกล่อง

โดยมี คุณสมบัติ ดังนี้

- รับวุฒิ ม.6 ขึ้นไป อายุ 18 - 35 ปี ชาย - หญิง


COPYRIGHT 2024 T.C.P. INDUSTRY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. LEGAL & PRIVACY.