Box design service

กำหนดลักษณะ

กรุณาเลือกส่วนฝา

กรุณาเลือกส่วนกลาง

กรุณาเลือกส่วนก้น

คุณลักษณะที่เลือก

ฝาเสียบ หัว-ท้าย

ประหยัดกระดาษ

ใช้งานง่าย

สามารถเพิ่มความแข็งแรงโดยการ เพิ่มลิ้นล็อค

งานที่เลือกใช้

กล่องเครื่องสำอาง

ก้นฝาชน (RSC)

ประหยัดกระดาษ

ต้องขึ้นรูป โดยใช้กาวที่ก้นหรือติดเทป

งานที่เลือกใช้

กล่องลัง

กล่องเบียร์

กล่องไปรษณีย์

แชร์ :
COPYRIGHT 2024 T.C.P. INDUSTRY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. LEGAL & PRIVACY.